Hello! We're a long established, family-run construction firm based in the Western Isles of Scotland. We provide a wide range of commercial and domestic building services. Hello! Airson bliadhnachan mòr tha sinn air a bhi ag obair mar chompanaidh-togail ann an Eileanan Siar na h-Alba, a toirt seachad seirbhisean poblach agus prìomhaideach.

Got questions? We're happy to help, just ask...

AMC - Alex Murray Construction Ltd

menu

Main Services